zpráva u zisku a ztrátě

Zpráva o zisku a ztrátě. Jak výdělečné je opravdu vaše podnikání?

13/08/2017

Zpráva o zisku a ztrátě, přehledy příjmů, čistý zisk a provozní zisk – víte, kam tím mířím? Ano, správně. Je na čase postavit se čelem obávané otázce:

Jak výdělečné je moje podnikání?

Jak vysoký je opravdu váš výdělek potom, co zaplatíte nájem, pojištění, daně, vybavení a vše další potřebné? Cože? Nejste si jistí? Nevadí. Nejste sami – mnoho podnikatelů má ve výsledku menší plat, než jaký dává vlastním zaměstnancům. Podnikatelé na volné noze na druhou stranu většinou přeceňují svůj čistý zisk, protože si dostatečně nezaznamenávají své výdaje – a to může být, jak uvidíme, velmi bolestivá chyba.

Jak vysoký plat mám jako majitel podniku mít?

zpráva o zisku a ztrátě

(gzorgz / adobe.stocks.com)

Tato otázka je složitá stejně tak pro podnikatele na volné noze jako pro majitele podniků. Odpověď je nasnadě: Tolik, kolik potřebujete, a tolik, kolik si můžete dovolit. Není složité vypočítat, kolik peněz potřebujete na osobní výdaje. Je o něco složitější zjistit, kolik si může vaše podnikání dovolit. Abyste to zvládli, musíte vědět, jak výdělečné je doopravdy vaše podnikání. A zprávy o zisku a ztrátě vám s tím mohou pomoci.

Začněte u hrubého příjmu

The start of all profit and loss calculation is revenue. Basically, revenue is all the money your business generates. If you’re selling apples, it’s the total amount you got from the happy apple buyers. If you’re a interior designer, it’s all the money your clients pay you for your services. Calculating your revenue is the fun part; the sum just gets higher and higher. Until you hit the top. Then it goes down again – unless you’re not paying rent, don’t have insurance or have any other business costs, that is.

Začátkem kalkulace zisku a ztráty je hrubý příjem, tedy všechny peníze, které vaše podnikání vydělá. Pokud prodáváte jablka, je hrubý příjem celková částka, kterou získáte od spokojených kupců. Pokud navrhujete interiéry, jsou to všechny peníze, které vám klienti zaplatí za vaše služby. Pak přijde ta zábavná část, suma se zvyšuje a zvyšuje. Dokud není na vrcholu. A pak se začne snižovat – tedy pokud platíte nájem, máte pojištění a máte nějaké provozní výdaje.

Co je provozní zisk?

Růže je jen růže, ale zisk není jen zisk. Podívejte se například na termín „provozní zisk“, tj. zisk před úroky a zdaněním (EBIT – Earnings before interest and taxes). Váš provozní zisk je celkový příjem podniku minus všechny přímé výdaje, které souvisí s vaším podnikáním: náklady na prodaného zboží, provozní výdaje a odpisy z dlouhodobých aktiv.

Velmi dobrým nástrojem k měření přímé finanční productivity vašeho podnikání je znalost vašeho provozního zisku – nezáleží na tom, v jakém odvětví podnikáte, a jaké daňové předposy se vztahují na vaši společnost. Provozní zisk vám ale neposkytne celkový finanční přehled. Protože nezahrnuje vaše veškeré finanční prostředky.

Spočítejte si hrubý zisk

Celou pravdu vám ukáže hrubý zisk. Jednoduše řečeno: Hrubý zisk je příjem plus veškeré výdělky, minus výdaje – včetně daní a úroků. Pokud chcete vypočítat hrubý zisk, sečtete vaše příjmy a výnos z investic či podílů; odečtěte výdaje, včetně splátek a úroků půjček, které platíte. Voilà: spočítali jste hrubý příjem vašeho podnikání. A nejen to: Vytvořili jste přehled obchodního zisku a ztráty.

výkazy zisku a ztráty

Profesionální tabulky pro výkazy zisku a ztráty, zdroj: /moneypenny.me/cs/

Zpráva zisku a ztráty

Idea finančních reportů zisku a ztráty je celkem jasné. Spočtěte všechny zisky, odečtěte všechny výdaje a podívejte se na výsledek. Pokud je kladný, tedy vyšší než nula: Gratuluji! Vaše podnikání je výdělečné, ať hodně, nebo málo. Pokud je výsledek v mínusu, nehledě na to, jak moc: Jednejte. Ztrácíte peníze. Zrovna teď.

Ať už jsou váš hrubý zisk a vaše zpráva zisku a ztráty jakékoliv: Nejtěžší není spravit svůj rozpočet. Nejtěžší je udržovat si v rozpočtu přehled.

Dobrá zpráva je, že díky dnešním techonologiím nebylo nikdy jednodušší mít své finance pod kotrolou. Díky automatickému zaznamenávání výdajů, online fakturaci a chytrým nástrojům pro tvorbu reportů jsou pro vás vaše čísla připravená, aniž se vůbec musíte snažit. Tedy kromě toho, že jednou, dvakrát prohlédnete aplikaci či kliknete myší – nebo dáte svému účenímu poradci přístup k vašim datům.

Vytvoření přehledu zisku a ztráty s zistemo vám zabere přibližně 5 vteřin. Včetně hrubého příjmu, přímých i nepřímých výdajů a zisku bez daně. Snadno ho take exportujete ve formátu .csv nebo .xls.

 

Automatické účetnictví: Proto jsme tu. Pro vás.

Začněte už dnes! Je to skoro jako kouzlo – jen lepší. Protože je to chytré, spolehlivé účetnictví v cloudu.

A co vy? Jak vám usnadňuje cloudové účetnictví život? Dejte mi vědět!


Také zajímavé:


Začněte svůj třicetidenní trial zdarma hned teď

Kreditní karta není potřeba, zrušit to můžete kdykoli.