Správa projektu

Existuje spousta různých softwarů pro správu projektů, ale žádný natolik flexibilní jako zistemo. Můžete pracovat s různými metodami fakturace a plánování rozpočtů, převádět časové záznamy a rovnou z nich vytvářet vám přizpůsobené faktury ve vašem vlastním vizuálním stylu, nebo generovat výkazy, když je potřebujete.

zistemo pracuje tak, jak potřebujete, aby pracovalo. Tento nástroj se přizpůsobí vašim vlastním pracovním postupům, nikoliv naopak, jak je často zvykem.

Zjistěte více o zistemo správě projektu

1

Přehled projektu

V tomto přehledu jsou okamžitě dostupné ty nejdůležitější detaily každého projektu.

Můžete zde také vytvořit nový projekt či ručně změnit stav existujícího projektu.

2

Vytvoření nového projektu

Při zakládání nového projektu zadejte základní informace a specifické detaily konkrétního projektu.

Můžete buď vytvořit úplně nový projekt, nebo převést již existující nabídku - v takovém případě nebudete muset znovu zadávat uvedená data.

3

Přidávejte úkoly a členy týmu

Vytvářejte v novém projektu úkoly a přidávejte členy týmu.

Úkoly můžete do projektu jednotlivě přidávat nebo je spojovat do skupin.

Stejně tak můžete přiřazovat k projektu individuální zaměstnance či celé týmy.

4

Metody vyúčtování projektu

Stejně jako všechno ostatní v zistemo, i tato funkce je výrazně přizpůsobitelná vašim potřebám. Můžete vyúčtovat projekty 3 různými způsoby:

  • Paušální vyúčtování: spočítejte části projektu s paušální sazbou.
  • Hodinové vyúčtování: vyúčtujte hodiny strávené na projektu na základě hodinové sazby příslušných členů týmu.
  • Jednotná cena za celý projekt: celý projekt je vyúčtován na základě předem dohodnuté paušální ceny.
5

Flexibilní rozpočty projektů

V zistemo jsou dostupné 4 různé metody rozpočtování

  • Počet hodin za člena týmu: rozpočtované hodiny jsou založeny na počtu hodin odpovídajícímu odhadu doby, kterou každý jednotlivec stráví prací na projektu.
  • Počet hodin za úkol: rozpočtové hodiny jsou vypočítány na základě poštu hodin strávených na úkolu.
  • Celkové náklady projektu: souhrnný rozpočet pro celý projekt. Můžete oddělit náklady související s projektem a s obecným provozem.
  • Celkový počet hodin projektu: všechny hodiny strávené na projektu jsou zahrnuty do rozpočtu.
6

Záznam času projektu

Jakmile si uložíte nový projekt, můžete začít zaznamenávat čas, který na něm strávíte.

Jednoduše si vyberte projekt a úkol, na kterém chcete pracovat, a spusťte časovač.

7

Přehled hodin strávených na projektu pro členy týmu

Jako člen týmu zkontrolujte zaznamenanou odpracovanou dobu a shrnete ji do týdenních či měsíčních výkazů.

Výkaz pak můžete odeslat nadřízenému ke schválení. Po odeslání ke schválení už nemůže nikdo změnit počet zaznamenaných hodin.

8

Schválení nadřízeného pro přehled hodin strávených na projektu

Všechny časové výkazy týmu najdete v přehledu. Jedním kliknutím můžete přepínat mezi týdny.

V přehledu uvidíte na první pohled, zda existují nějaké neschválené výkazy, které je potřeba zkontrolovat.

9

Monitorování týmu

Monitorování týmu vám ukáže, kdo momentálně pracuje na čem, a to v reálném čase.

Můžete se podívat, kdo je dnes v práci a kdo má zrovna pauzu. Tímto způsobem máte vždy aktuální přehled o průběhu prací.

10

Sledujte výdaje projektu

S každým projektem jsou samozřejmě spojeny výdaje. Ty mohou být přiřazeny ke každému projektu.

V každém jednotlivém případě se můžete rozhodnout, zda chcete tyto náklady účtovat zákazníkovi, nebo je jednoduše připojit k projektu, a udržovat si tak přehled o jeho rozpočtu.

Několik položek je možné připojit najednou jako jeden výdaj.

Na vašem rozhodnutí také záleží, zda budou výdaje hrazeny členy týmu, nebo proplaceny.

A navíc si můžete připočítat ještě přirážku za vaši práci správce.

11

Vytvářejte faktury

S chytrým nástrojem pro vytváření faktur je profesionální fakturace projektu hračka. zistemo vám samozřejmě umožňuje použít váš vlastní firemní design.

Vyberte si, zda chcete připojit k vyúčtování také záznamy o odpracované době a také jaké časové období chcete do kalkulace zahrnout.

12

Rozšířené možnosti fakturace

Do jedné faktury můžete zahrnout několik projektů najednou.

Vyúčtovat můžete také další produkty, náklady na cestu a další výdaje, a to vše do stejné faktury.

13

Vaše faktura, váš firemní design

Jednou z výhod zistemo, která vám usnadní každodenní práci, je svoboda, kterou máte při vytváření dokumentů.

V editoru šablon si můžete navrhnout šablony faktur zcela ve vizuálním stylu vaší společnosti. Tyto textové faktury můžete samozřejmě kdykoliv změnit.

14

Volnost v navrhování výkazů

Nastavte si formát výkazů projektů podle vašich potřeb. Můžete je omezit pro konkrétní zákazníky, projekty, stav projektu, týmy či zahrnuté osoby.

Snadno z nich můžete také vytvářet skupiny na základě uživatele nebo úkolu.