Dokonalá cenová nabídka

18/05/2016

Obdrželi jste požadavek na vytvoření cenové nabídky? Prohlédněte si, jak vytvořit dokonalý cenový odhad a jak zároveň nepodcenit odhad času na výkon práce.

Už se nám to stalo každému: Přijde klient s velmi zajímavým zadáním práce a chce dostat cenový odhad předem. My z toho máme samozřejmě radost (i když nabídky práce se obvykle objevují v nevhodný čas, nejlépe všechny najednou – ale to už je zase jiný příběh). Klient nám přinesl zadání práce a my tu práci chceme udělat. A samozřejmě za nejlepší možnou cenu. Ale zároveň víme, že náš vážený klient určitě zadal stejnou nabídku i konkurenci. A oni tu práci taky chtějí udělat. A samozřejmě taky za nejlepší možnou cenu. Co teď? Vaše práce může být sebevíc dokonalá, ale o tom, zda zadání získáte vy, rozhoduje vaše cenová nabídka. A sestavení takové nabídky co nejlépe vyžaduje určitou zručnost, protože je třeba položit si mnoho otázek a zároveň brát ohled na spoustu věcí.

Forma

Začneme od toho nejjednoduššího: právní náležitosti cenové nabídky. V podstatě se jedná o fakturu, nebo spíše o potenciální fakturu, takže to, co platí pro tvorbu dokonalé faktury, platí i zde: na obou musí být hlavička s vaším jménem (nebo jménem vaší firmy), adresou a stejně tak i adresa a jméno příjemce. Je vhodné přiřadit každému cenovému odhadu speciální číslo a označit dokument datum, kdy byla nabídka učiněna. Samozřejmě je také vhodné připojit pozdrav a pár slov jako výraz úcty. To byla ta jednoduchá část. Následuje klíčový obsah cenové nabídky: Detailní seznam položek, služeb, které nabízíte a zároveň i jejich odhadovaná cena. To zní poměrně jednoduše, že? Mohou se však vyskytnout problémy, například s odhadem ceny práce, která je nutná na zakázce odvést.

Rozvržení

Nejprve je nutné, abyste si zadání práce rozepsali do počitatelných jednotek, ať už se jedná o hodiny, slova, nebo například snímky – to už záleží na vašem oboru. Můžete říct, že to přece není nic složitého, ale představte si, že jste například překladatel. Váš ideální klient zadá práci takto: „Potřebuji přeložit 500 slov z naší webové stránky, text je cílený na střední generaci, v příloze najdete originál textu.“
Takový odhad není nijak složitý. Ale klienti obvykle zadávají práce asi takto: „Zdravím! Potřebujeme přeložit webovou stránku. Kolik to stojí? S pozdravem, Váš reálný klient.“ U takového dotazu si můžete pomyslet, že to přece není možné spočíst! Jak byste asi mohli vědět, kolik slov na té stránce je? Nezbývá vám než zeptat se klienta na bližší informace o překladu – což doporučuji, anebo se z nějakého důvodu (například nechcete klienta hned odradit) rozhodnete spočítat si slova sami. Začnete počítat slova každé části webové stránky. Samozřejmě ne zcela sami, protože v dnešní době existují aplikace nebo rozšíření na počítání slov. Nicméně stejně tím nějaký čas ztratíte. Čas, který ani nevíte, zda vám někdo uhradí – podle toho, zda posléze přijmou vaši cenovou nabídku. Takže, prosím, v takovýchto případech se raději zeptejte na detailnější informace. Pokud to není možné, doporučuji účtovat si za odpracované hodiny. Což nás přivádí k dalšímu bodu: Správa času.

Správa času

Čas jsou peníze. Pokud si účtujete sazbu za odpracované hodiny, musíte být velmi přesní v tom, kolik hodin zahrnete do nabídky. Můj velmi dobrý přítel mi dal ohledně odhadů velmi dobrou radu: vždy si přidávejte 20% k odhadované nabídce. Byla jsem zaskočená! To je přece podvod! To bych nikdy neudělala. Jak jsem byla mladá a hloupá… Po letech práce mi došlo, že měl pravdu. Vše trvá déle, než si původně myslíte. Všechno. Vždycky. Takže je v zájmu klienta, abyste ke svým odhadům přistupovali s rozumem a pečlivě odhadli, kolik času reálně budete potřebovat. A to se vztahuje i na celkovou správu vašeho času. Vždy raději nabízím bezpečná, pozdější data dodání, protože nejhorší, co se pak může stát je, že zakázku zpracujete ještě před konečným termínem. Před termínem! Představte si, jak ohromený bude váš klient. Anebo můžete získaný čas použít ke kontrole, což se taky může hodit. Přestože většina klientů chce v dnešní době mít zakázku hotovo, jak jen rychle to jde, nejlépe hned dnes (pokud ne už včera), dobrý klient docení kvalitu práce a raději si počká o chvíli déle.

Pokud už předem vím, že nemám dostatek času práci stihnout, je dobé přiznat to rovnou a přenechat nabídku nějakému kolegovi. Většina klientů ocení upřímnost, a kdo ví, třeba příště dostanete práci právě vy, protože vaši kolegové ji odmítnou.

Stanovení ceny

Pokud už máte vše správně rozvrženo, je čas přesunout se k finálnímu bodu cenového odhadu – stanovení ceny. Pokud nemáte dost zkušeností a nevíte jak přesně si cenu nastavit, začněte se porozhlížet po informacích. Poptejte se okolí, nechte si odhadnout cenu určité práce, podívejte se na podobné obory a přečtěte si statistické výpočty. Každý nerad mluví cenách, ale podaří se vám určitě najít alespoň přibližný rozsah, do kterého zapadáte. Neopomeňte přizpůsobit cenu vaší zemi. Například Švýcaři mají některé ceny vyšší než ostatní evropské země, protože životní náklady jsou ve Švýcarsku značně vyšší než v jiných zemích. Do svého cenového odhadu započtěte také daně, stejně tak jako vaše výdaje na nájem, vybavení apod. a nezapomínejte na riskantnost podnikání na volné noze. Se vším respektem ke svobodnému podnikání, váš klient se přece také oprostil od dlouhodobých finančních závazků vůči vám (jako například zajištění stabilní práce atd.). Zajištění obživy je jen na vás, proto ho započítejte do ceny.

Nestanovujte tedy cenu příliš nízko. Nedávejte svůj talent zadarmo – kvalitní a profesionální práce si zaslouží spravedlivé ohodnocení. Většina z nás velmi podceňuje svou klientelu – obvykle nehledají tu nejnižší možnou cenu; cena je tedy sice rozhodujícím faktorem, ale není to všechno.

Neměli byste ji ale ani příliš nadsazovat. Stanovte si cenovou úroveň odpovídající vašim schopnostem a zkušenostem. Nezapomínejte také své ceny stále upravovat, protože čím větší máte zkušenosti, tím kvalitnější práci odvádíte, a to přináší užitek vám i vašim klientům.

A ještě slovo závěrem: Vždy věnujete cenové nabídce s co největší péčí. Jedině tak bude moci být dokonalá.

S pozdravem,

MoneyPenny


Také zajímavé:


Začněte svůj třicetidenní trial zdarma hned teď

Kreditní karta není potřeba, zrušit to můžete kdykoli.